Avverkningsledare/områdesansvarig till Norsjö

Avverkningsledare/Områdesansvarig till Norsjö

Vill du jobba med något som är viktigt på riktigt? Då finns en grön värld av möjligheter hos oss. Vi erbjuder dig skogen - en levande och förnybar råvara, spännande framtidsprodukt och vacker arbetsplats. Vårt ansvar går bortom att vara skogsbrukare. Eftersom vi brukar skogen på uppdrag av staten- så tar vi hand om skogen så att den kan fortsätta fylla en viktig funktion i framtiden. För att lyckas behöver vi jobba med drivna  och kompetenta människor som är redo att ta ett ansvar - och som vill vara med oss och visa vägen till ett hållbart samhälle. 

 Om jobbet

I Västerbotten är teamen en mycket viktig hörnsten i organisationen. Du kommer att vara den som tillsammans med avverkningsledare i Malå samordnar och leder arbetet med att nå produktions- och leveransplaner i teamet och Resultatområdet. Du tar fram planer samt följer produktion och leverans löpande och vidtar åtgärder så att planerna nås. Med stöd av entreprenadinköparen ansvarar du för resursdimensionering samt kostnadseffektivitet avseende avverkningsresurser.

Avverkningsledartjänsten beräknas uppgå till en halvtid vilket medför att du under den övriga tiden kommer att arbeta som områdesansvarig i teamet.

Som Områdesansvarig inom teamet har du fokus på planering av skogliga åtgärder i fält. Dialog, samarbete, initiativförmåga och erfarenhetsutbyte är nyckelord. ”Rätt från dig” skapar goda förutsättningar för värdeskapande åtgärder i våra produktionsskogar för ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk, samtidigt som skogar med höga naturvärden bevaras.

I din roll som avverkningsledare ingår du i Resultatområdets ledningsgrupp och rapporterar till RO-chefen. I din roll som områdesansvarig rapporterar du till planeringsledaren. Tjänsten är underställd RO-chef.

Placeringsort: Norsjö

Om din kompetens

Du har en eftergymnasial skoglig utbildning eller motsvarande kunskaper. Erfarenhet av skogsskötsel och skoglig planering och GIS-kunskaper är meriterande.

Körkort är ett krav.

Dina personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har lätt att skapa förtroendefulla relationer både internt och externt. Du vågar kliva fram och visa vägen och förklara varför vi gör på vissa sätt. Du gillar att planera, analysera samt skapa struktur och framförhållning i arbetet.

Sveaskogs fyra värdeord (Enkelhet, Öppenhet, Kundfokus och Innovation) speglar mycket vem vi söker. Som Områdesansvarig är du en viktig länk i värdekedjan, och du ser möjligheter och förbättringar som drivs av våra värdeord.

Vill du veta mer?

För information om tjänsten kontakta Resultatområdeschef Johan Oskarsson, 0950-231 61, eller Planeringsledare Mikael Åkerblom Andersson, 010-544 99 06.

Fackliga kontaktpersoner är för Ledarna, Tomas Esbjörnsson tel 0950-231 75, Akademikerföreningen, Tommy Karlsson tel 0933-615 60 och för Unionen, Fredrik Lind tel 0923-696 78.

 Din ansökan

Välkommen att söka jobbet senast den 9 augusti

Sveaskog eftersträvar mångfald samt en jämn könsfördelning inom alla yrken i företaget.

 

 

 

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.